مرکز آموزش عالی رجا ءقزوین(raja-ac-ir)

مرکز آموزش عالی رجاء قزوین

دکتر جهانگیر بیابانی! رییس مرکز اموزش عالی رجاء قروین و دارالفنون افغانستان

سلام بالاخره ما به وعده خود عمل نمودیم ابتدا از دکتر بیابانی شروع می کنیم

سپس نوبت به  حراست دکتر  دکی خودمون  ویا حاج اقا مرتضی سعمیی(البته ما نمی دانیم ایشان مکه رفته اند ویا خیر اما می گین  ما هم می گیم

وبعد ......................................

خوب  اگر گفتی دکی خودمون کجاست 

 اصلا یک مسابقه می زاریم خوبه فقط خواهش م یکنم دانشجویان گل دانشگاه  رجاء(مرکزاموزش عالی )

شرکت کنند

سوال مسابقه دانشجویی

اگر گفتید  دکترجهانگیر بیابانی در این عکس کدامیک هسنتد؟

 الف اون  پسره ب اون دختره  چ گزینه شدن د اصلا هیچکدام  ز  هر سه گزینه ف  ........

به 1000 نفر اول  هیچی نمیدیم  به 10000 تفر دوم اجازه عبور از  درب دخترانه دانشگاه رجا را می دهیم!دیدین اون دختر منظورم نگهبانی خانم ها بانوان است را می گم ارزوی هر پسری در دانشگاه رجاء است از بس که این خانم شبیه  جعفر پولوپز(جنفیر لوپز) خودمون را می گم است!

به 1000000  سوم اجازه  زتون غدا میدیم؟(خوردن گوشت سگ والاغ منظورم سلف دانشگاه  که خودتون می دونید؟)

و به 10000000 اخر هم همکاری در باشگاه دانشجویی  بدر  را می دهیم؟!(خودتون خوب می دونید انجا چه خبره)اب

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم خرداد ۱۳۹۰ساعت 18:14  توسط دانشجو  | 

مرکز آموزش عالی رجاء قزوین

سلام به دانشجویان

به مناسبت روز دانشجو در سال۱۳۸۹

افتتاح وبلاگ جدید  مرکز اموزش عالی رجاء-قزوین در جهت انعکاس مشکلات دانشجویان  این مرکز اموزش عالی درسطح اینترنت

اماده انعکاس مشکلات شما داشجویان در این مرکز اموزش عالی می باشیم

به زودی..........

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 19:56  توسط دانشجو  | 

مرکز اموزش عالی رجاء(دانشگاه رجاء -قزوین)

سلام به دانشجویان

افتتاح وبلاگ جدید  مرکز اموزش عالی رجاء-قزوین در جهت انعکاس مشکلات دانشجویان  این مرکز اموزش عالی درسطح اینترنت

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 19:52  توسط دانشجو  | 

مرکز اموزش عالی رجاء(دانشگاه رجاء -قزوین)

سلام به دانشجویان

افتتاح وبلاگ جدید  مرکز اموزش عالی رجاء-قزوین در جهت انعکاس مشکلات دانشجویان  این مرکز اموزش عالی درسطح اینترنت

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 19:52  توسط دانشجو  | 

مرکز اموزش عالی رجاء(دانشگاه رجاء -قزوین)

سلام به دانشجویان

افتتاح وبلاگ جدید  مرکز اموزش عالی رجاء-قزوین در جهت انعکاس مشکلات دانشجویان  این مرکز اموزش عالی درسطح اینترنت

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 19:51  توسط دانشجو  | 

مرکز اموزش عالی رجاء(دانشگاه رجاء -قزوین)

سلام به دانشجویان

افتتاح وبلاگ جدید  مرکز اموزش عالی رجاء-قزوین در جهت انعکاس مشکلات دانشجویان  این مرکز اموزش عالی درسطح اینترنت

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 19:51  توسط دانشجو  | 

دمرکز اموزش عالی رجاء(دانشگاه رجاء -قزوین

سلام به دانشجویان

افتتاح وبلاگ جدید  مرکز اموزش عالی رجاء-قزوین در جهت انعکاس مشکلات دانشجویان  این مرکز اموزش عالی درسطح اینترنت

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 19:50  توسط دانشجو  |